Verzenden en retourneren

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Wanneer een artikel op voorraad is en de bestelling betaald is, verzenden wij deze bestelling doorgaans binnen 24 uur. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Janice kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Janice de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

Retourneren

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van Janice geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering bij Janice. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikelen in een zo origineel oorspronkelijk als mogelijke staat en verpakking, kunnen altijd geruild of geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Retourformulier

  • U kunt hier het wettelijk vastgestelde modelformulier downloaden.
  • U kunt dit formulier gebruiken om binnen 14 dagen van de koop af te zien door dit per e-mail of post naar ons toe te zenden. Wij zullen u de ontvangst per mail bevestigen.
  • Na de melding heeft u 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen.
  • Zodra het product door ons terug is ontvangen of u kunt aantonen dat u het product retour heeft gezonden wordt het bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping naar u teruggestort, op dezelfde manier als u aan ons betaald heeft.
  • Indien u meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of u het wilt houden), en hierdoor schade aan het product ontstaat, dan bent u voor deze waardevermindering aansprakelijk. U mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in de winkel ook mogelijk is.
  • Mocht u een SALE artikel kiezen, dan kunt u deze slechts ruilen. Verzendkosten bij SALE artikelen zijn voor eigen rekening.
Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT